Donation som hjälper miljön

Mälardalens högskola har fått en donation av olika mätinstrument för analys av bland annat miljögifter.
Det är Instutitionen för samhälls- och energiteknik som fått donationen, och de kommer att använda instrumenten i undervisning och forskning. Enligt institutionen finns det flera aktuella forskningsområden där den nya utrustningen kan användas. Till exempel för rening av lakvatten från soptippar och av nedsmutsat vatten som rinner från motorvägar, industriområden och andra ställen.