En gång drabbad i större fara än andra

Enligt en undersökning från brottsförebyggande rådet, löper butiker som en gång har blivit rånade, tio gånger så stor risk att drabbas igen inom det följande året, jämfört med butiker som aldrig har rånats.
De allra flesta rånen utförs mot videobutiker, närlivs och kiosk- och tobakshandlare. Butiksrånen tillhör inte den vanligaste brottskategorin, varken i länet eller resten av landet, men betraktas ändå som ett allvarligt brott. De inblandade tar ofta stor skada såväl psykiskt som fysiskt.