Samverkan mellan sjukvård och apotek

För att bland annat sänka sjukvårdens läkemedelskostnader så vill Kristdemokraterna genomföra försök med ökad samverkan mellan apoteket och sjukvården.
Kristdemokraternas gruppledare i Sörmland Östen Eriksson, menar att; -Det skulle ge positiva effekter för patienter, personal och sjukvårdens ekonomi. Han hänvisar till Helsingborg där man gjort ett liknande försök med positiva effekter.