Fredshopp tänds i Colombia

I Colombia tycks freden på ett lite överraskande sätt ha fått en ny chans. I hemliga förhandlingar med regeringen och katolska kyrkan har nämligen högergerillan, de så kallade paramilitärerna, sagt sig vara beredd att avveckla sin organisation.
För att visa att man menar allvar har paramilitärernas ledare sagt att de kommer att utfärda ett ensidigt eld-upphör från och med den första december. Många juridiska problem Vapenvilan ska gälla i två månader och under den tiden hoppas man hitta lösningar på en rad juridiska problem för att underlätta upplösningen av organisationen.. Det rör sig, i och för sig, minst av allt om några enkla problem. Det handlar om amnesti, om hur de skyldiga till mord och narkotikahandel ska straffas, om hur de paramilitärer som lägger ner vapnen ska kunna börja ett nytt liv och, inte minst, hur de ska skyddas från hämnd. Främsta hindret undanröjt Om det verkligen blir så att paramilitären upplöser sin organisation borde också det främsta hindret för en verklig fredsprocess med vänstergerillan vara undanröjt. Enkelt blir det naturligtvis inte. Än så länge rör det sig bara om möjligheter. Det faktum att fredstrevarna, den här gången, har börjat i en så ovanlig ände med paramilitären, vars existens ju är en reaktion på vänstergerillan, men som samtidigt blivit gerillans främsta argument för att inte lägga ner sina vapen. Det har visat på en ovanlig kreativitet hos regeringens förhandlare. Detta har fått de annars välmotiverat skeptiska colombianerna att börja hoppas så smått igen.
Lars Palmgen, Santiago