Lärare fick hörselproblem av hög ljudvolym

Gymnastiksalen på Brattbergsskolan i Arboga är stängd sedan idrottsläraren Åsa Eklund fått problem med hörseln. Hon menar att det är den höga ljudvolymen och den starka efterklangen i den kala lokalen som har gjort att hon fått nedsatt hörsel.
I januari i år gjorde Åsa Eklund en hörselundersökning, då var det inga problem, men i början av höstterminen tyckte hon att hon hörde sämre. Hon märkte att det var svårt att höra vad folk sa om det var många personer i samma rum som pratade, och en kontroll på företagshälsan visade att hon hade nedsatt hörsel. Hon hade varit i gymnastiksalen i omkring 25 timmar per vecka och valde nu själv att byta jobb, och bli klasslärare på en annan skola, för att inte riskera att hörseln skulle bli ännu sämre. Brattbergsskolans ledning har beslutat att stänga gymnastiksalen tills vidare, och enligt Arbogas fastighetschef Anders Jägbring är det troligen högre ljudnivå än tillåtet i salen, och när man fått resultatet av ljudmätningar ska salen ljuddämpas. Men Anders Jägbring är ändå inte övertygad om att Åsa Eklunds hörselnedsättning beror på jobbet. I början av nästa termin räknar han med att Brattbergsskolans gymnastiksal ska vara åtgärdad och kunna öppnas igen.