Svenska skolan medelmåttig

Det svenska skolan har under många år ansett ha ett av världens bästa skolsystem och brukar framhållas som ett föredöme. Men Sverige får bara medelbetyg i en ny internationell jämförelse som presenterades på tisdagen.
Unicef, FNs barnfond, har jämfört utbildningssystemen i 24 av världens rikaste länder. Sverige hamnar då på nionde plats. Danmark och Norge ligger visserligen sämre till än Sverige, men både Finland och Österrike ligger före Sverige, enligt den här undersökningen. Sydkorea toppar listan. Svenska Unicef-ordföranden besviken Kent Härstedt är ordförande för svenska Unicef och han är förvånad och besviken över resultatet. – Tidigare år har Unicef jämfört förskolor och daghem internationellt och då har Sverige fått särskilt beröm för att ge barn och ungdomar en bra start i livet. Det är tråkigt att vi glider ner till en medelposition när vi fått så mycket uppskattning för hur vi tar han om de små barnen, säger Härstedt. Eleverna testas på många saker I undersökningen har läsförståelse och kunskaperna i matematik, kemi och fysik hos eleverna jämförts. Men man har också tittat på hur jämlik skolan är och hur mycket en elev tillåts halka efter övriga klasskompisar. Även här ligger Sverige endast något över medel, på nionde plats. Svårt dra slutsatser Om den förhållandevis dåliga svenska placeringen beror på att det satsas för lite på skolan här eller på att andra länder har förbättrat sina skolsystem, det är svårt att svara på, tycker Kent Härstedt. Och han ger ett exempel: – När man tittar på vilka länder som kommer väldigt högt i rapporten - till exempel Sydkorea, så satsas där ungefär lika mycket på skolan som i Grekland, som kommer långt ner på listan, säger Härstedt. Även ros till Sverige Men det finns också positiva nyheter för Sverige i Unicefs rapport, bland annat hur det går i skolan för barn till lågutbildade. – Vi får beröm för att barn med lågt utbildade mödrar gör bra ifrån sig i skolan. Det finns både uppmuntran och anledning till eftertänksamhet i den här Unicef-rapporten, tycker Kent Härstedt, ordförande i svenska Unicef.
Anna Lithander, Ekot