Denna vecka i Vetandets värld

3/2: I botanisten Carl Skottsbergs fotspår
4/2: Efter HUGO. Vilken arvsmassa ska kartläggas nu?
5/2: Vetandets värld IT
6/2: Barnmisshandel – offer och förövare
7/2: Vetandets värld Trädgård