Domare anmäld för tjänstefel

En domare vid tingsrätten i Eskilstuna har anmälts till justitiekanslen, JK, för tjänstefel.
Orsaken är att domaren har dömt en 37-årig man två gånger i samma mål. Skriver Eskilstuna-Kuriren. Först dömdes mannen till åtta månaders fängelse för bland annat grov misshandel, men efter att åklagare och advokater reagerat, ändrade domaren straffet till ett års fängelse, som är det lägsta straffet för grov misshandel. Domaren trodde att det lägsta staffet var sex månaders fängelse.