Arbetsolyckor i länet ökar

Arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna vid de sörmländska arbetsplatserna ökar.
Enligt statistik från arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, SCB, ökade arbetssjukdomarna i länet med 24 procent och arbetsolyckorna med 3 procent förra året jämfört med 1999. Bland annat ökade olyckorna och sjukdomarna inom stål- och metallindustrin och inom byggbranschen.