Ohälsan värre i Västra Götaland

Allt fler mår dåligt i Västra Götalandsregionen. Den slutsatsen drar regionens Folkhälsokommitté i en rapport som presenterades idag.
Bland annat kan man läsa att de unga är mätta, välklädda och har egna rum - men samtidigt tycker var 15-årig flicka att det vore bättre om hon inte fanns. Den psykiska ohälsan breder ut sig bland de unga, vart femte barn har ovanligt höga nivåer av ämnen i kroppen som utsöndras vid långvarig stress. Dessutom ökar fetman bland barn. Också bland de vuxna är det illa ställt enligt rapporten. Var tionde kvinna och nästan lika många män känner sig trötta och deprimerade. Dessutom ökar alkoholintaget, en orsak sägs vara de nya stora kartongerna med vin. Försäljningen av dem har ökat explosionsartat. Var tredje åldring som vårdas på äldreboenden lider av undernäring.