Skövde tar kamp för försvarsjobben

Ledande försvarspolitiker har bjudits in till Skövde garnison i slutet av veckan inför hotet om nya stora besparingar på det svenska försvaret. Det finns över 1 000 jobb på Skövde garnison, som är landets största garnison.
Efter valet har miljöpartiet och regeringen gjort en överenskommelse om att spara sex miljarder kronor på det svenska försvaret. Regeringen ska nu utreda konsekvenserna om besparingarna genomförs. Redan på fredag kommer representanter för riksdagens försvarsutskott och försvarsberedningen till Skövde för att få information om den militära verksamheten. Bakom inbjudan står centerns riksdagsledamot Birgitta Carlsson (c) och socialdemokraterna i Skövde.