Förbud mot reklamfester för tobak

Företaget Gallaher Sweden som tidigare hette Austria Tabak och som ordnat fester för ungdomar för att marknadsföra nya cigarettmärken förbjuds nu att hålla fler fester.
Det är marknadsdomstolen som slagit fast att festerna strider mot kravet på måttfullhet i marknadsföring av tobaksvaror. Företaget får betala ett vite på 400 000 kronor om man bryter mot förbudet.