Total ekonomisk översyn i Heby kommun

En kraftig skärpning och omläggning av den kommunala verksamheten stundar i Heby kommun. Det är nödvändiga åtgärder för att klara ekonomin i framtiden.
Under de senaste åren har förvaltningarna inte kunnat hålla sina budgetramar och överdraget i år blir 14 miljoner. Nu begär kommunchefen i Heby Bo Glas att förvaltningscheferna inom fyra månader skall presentera hur man genom nya arbetssätt skall klara verksamheten från och med nästa år. Besparingarna blir många, samarbete med andra kommuner kan komma att öka och en stram personalpolitik måste krävas. En hårdare politiska styrning av verksamheterna inom förvaltningarna är också att vänta. Men allt detta får inte drabba kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen, konstaterar Bo Glas i sitt förslag till strukturell förändring av Heby kommuns verksamheter.