Svårt att hitta arbetskraft de kommande åren

De svenska företagen får de närmaste åren svårt att hitta personer att rekrytera, enligt en ny prognos från arbetsmarknadsstyrelsen, AMS.
Bland annat räknar AMS med att förtidspensioneringarna kommer att öka i galopperande takt om det inte görs snabba insatser. Men nästa år är bilden relativt ljus - då kommer 15.000 nya jobb, tror AMS, och problemen med bristyrken är på nedgång.