JO kritiserar Karlshamns kommun

Justitieombudsmannen, JO, kräver att kommunstyrelsen i Karlshamn ser över kommunens hantering av brev.
En lokaltidning har vid flera tillfällen fått vänta flera dagar på att få se brev som skrivits till kommunen. Enligt offentlighetsprincipen ska vem som helst omedelbart få se alla kommunens handlingar som inte är sekretessbelagda. Senast den 17 januari vill JO ha en förklaring från Karlshamns kommun.