Aktuellt med omfördelning av minoritetsspråkpengar

Länsstyrelsen i Norrbotten vill veta hur pengarna för minoritetsspråklagen har använts av kommunerna eftersom det kan bli aktuellt med en omfördelning av de statliga pengarna.
Marianne Marainen är sametingets representant i länsstyrelsens arbetsgrupp som utvärderar minoritetsspråkslagen och hon säger så här: - Vi har pratat om att tillskriva kommunerna i förvaltningsområdena och begära in redovisning om hur de här pengarna har använts som kommunerna har fått för minoritetsspråklagen. – De har fått pengar efter x antal människor som bor i kommunerna. Det är den fördelning som vi har haft, säger Marianne Marainen. 6 miljoner Det är snart tre år sedan som minoritetsspråkslagen trädde i kraft och som gjorde att myndigheter och flera av länets kommuner blev tvungna att ge bemötande på minoritetsspråk. Men lagen ger också rätten att få äldre- och barnomsorg på sitt modersmål om man så begär. I samband med språklagen fick länsstyrelsen i Norrbotten uppdraget att fördela 6 statliga miljoner mellan landstinget och berörda kommuner. Och nu kan det vara aktuellt med en omfördelning, om kommunerna och landstinget inte har användning av det årliga anslaget. Tanke med pengarna För syftet med pengarna är att de används, menar Hans Landberg, ordförande för länsstyrelsens arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering av minoritetsspråklagen. - Om det är så att pengarna har oförbrukats eller så att säga "hamnat i ladorna" om jag använder det uttrycket. Det är inte på det som är tanken med pengarna poängterar han.