Flextronics tar över företag

Flextronics Design tar över verksamheten inom företaget Intenna Technology i Kalmar. Intenna har cirka 15 anställda och utvecklar antenner för mobila produkter, som exempelvis mobiltelefoner och handdatorer. Bland kunderna finns Ericsson, ABB och Nokia.