RF-plan mot sextrakasserier

Riksidrottsförbundet har tagit fram en handlingsplan för att motverka sexuella trakasserier inom idrottsrörelsen.
RF:s mål är att alla som deltar i idrottsföreningarnas verksamhet ska erbjudas en kamratlig och trygg gemenskap, självfallet fri från sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering. Bengt Westerberg på Riksidrottsstyrelsen berättar mer för Radiosportens Robert Tennisberg.