Minskat företagande på ön

Det blir allt färre företagare på Gotland. Sedan 1993 har antalet minskat med 36 procent! Och därmed finns nu 3.200 företag på ön.
Detta framgår i en rapport som Svenskt näringsliv presenterat om hur företagandet utvecklats i Sverige. Av rapporten framgår att mellan åren 1993 och 2001 har antalet företag i Sverige minskat med 0.19 procent. De regionala skillnaderna är dock stora. I till exempel Stockholm har antalet företag ökat med drygt 37 procent medan antalet företag på Gotland minskat med 36 prcent. Svenskt Näringsliv drar slutsatsen att regionalpolitiken misslyckats och att drivkraften för att starta företag inte är tillräcklig. Bland annat tjänar den genomsnittlige företagaren inte speciellt mycket mer än genomsnittslöntagaren. - Läget är bekymmersamt tycker Ann-Britt Magnusson som är verksamhetschef vid Företagarna Distrikt Gotland. Hon är inte förvånad över uppgifterna om att företagandet minskar, men tycker att siffran för Gotland är ovanligt hög. Hon anser bland annat att regelverket måste bli enklare och att det ska löna sig bättre att driva företag.