Elever och lärare på Konstskolan fryser

Elever, modeller och lärare på Gotlands konstskola fryser. I ateljerna är det ibland så kallt som 14 grader. Problemet har funnits sedan skolan togs i bruk för två år sedan.
Nu kräver ledningen på skolan att kommunen, som äger lokalerna, ska ta sitt ansvar och se till värmen på skolan säkras. På kommunen är man, enligt arbetschef, Hans Olov Bergström på fastighetsförvaltningen, väl medvetna om problemet och de tar även på sig ansvaret för att åtgärda problemet. Han säger att man precis utsett en ny projektledare som ska arbeta med att åtgärda problemet.