Handbok för hotade politiker

Kommunförbundet och landstingsförbundet har i samarbete med en rad myndigheter tagit fram en handbok för hur politiker som blir utsatta för hot eller våld ska agera.
Bland annat är förre kommunalrådet i Linköping, Lars-Erik Johnsson, omnämnd i boken efter att hans hem utsatts för mordbrand. Det som framhålls i handboken är att politiker ska ta hot på allvar och polisanmäla dem direkt.