Skadligt vete säljs i matbutiker

En matbutik i Uppsala har sålt vete som är behandlat med bekämpningsmedel. Enligt Miljökontoret bedöms medlet som måttligt skadligt för hälsan.
Medlet, som heter Dividend eller Celest, används mot svampsjukdomar i stråsäd och är alltså inte ämnat att användas för matlagning. Miljökontoret har nu omhändertagit ca 3,5 kg av vetet. Troligen har över 100 kilo levererats till olika butiker från grossisten Asian Impex AB. Vetekornen är rödfärgade eftersom säd som prepareras med bekämpningsmedel ska färgas som varning för att det ska gå att känna igen. Miljökontoret uppmanar alla som har köpt sådant vete att lämna in det till en miljöstation eller återvinningscentral.