Religiösa friskolor känslig regeringsfråga

Moderaterna har tidigare inte velat ändra reglerna för friskolorna, men partiets skolpolitiska talesman Margareta Pålsson har nu ändrat uppfattning.

Därmed går hon på samma linje som skolminister Jan Björklund och centerpartiet som vill ändra reglerna så att organisationer som Plymouthbröderna inte kan driva friskolor.

– Jag blev både förvånad och oroad när Plymouthbröderna fick tillstånd att starta en friskola och när det då visar sig att de får tillstånd då tycker jag att det finns skäl för oss moderater att ompröva vår tidigare inställning, säger Margareta Pålsson.

Plymouthbröderna
Bakgrunden är att Plymouthbröderna, som undviker kontakt med personer som inte delar deras tro, ska få starta friskola efter beslut av Skolverket och länsrätten. Det visar att det behövs en skärpning, enligt de borgerliga politikerna som vill garantera en god syn på andra människor och demokrati svenska skolor.

Skolminister Jan Björklund vill ändra lagen.

– Vi måste skydda våra barn från extremism och därför tycker jag att vi behöver skärpa reglerna. Religiösa sekter som har en mer extrem värdegrund de ska inte få driva friskolor, säger han.

Sofia Larsen, centerpartist och ordförande i riksdagens utbildningsutskott, vill skärpa reglerna för tillstånd och uppföljning av friskolor.

7000 elever
Förra året fanns inte fler än 64 konfessionella friskolor inom grundskolan med drygt 7000 elever. Men frågan är känslig i regeringen då kristdemokraterna inte vill försvåra för religiösa friskolor. Sofia Larsen och Margareta Pålsson tror dock att Plymouthbrödernas tillstånd gör det lättare för kristdemokraterna att gå med på ändrade regler.

Kd: s skoltalesman Gunilla Tjernberg vill inte ha regler direkt riktade mot religiösa friskolor. Men hon utesluter ändå inte skärpningar som berör alla friskolor.

– Har vi en tillräckligt tydlig lagstiftning som handlar om värdegrunden, som handlar om grundläggande demokratiska värderingar. Där är skollagen idag tydlig, men det är möjligt att man behöver titta på tillämpningen av densamma, men också tillsynen, säger hon.

Vill skärpa reglerna
Den socialdemokratiska regeringen ville skärpa reglerna för de religiösa friskolorna, men stötte på problem. Europakonventionen om mänskliga rättigheter och en FN-konvention innebär enligt experter att Sverige inte enbart kan stoppa friskolor för att de har viss religiös inriktning.

Men de borgerliga partierna tror de kan kringgå problemet. Moderaten Margareta Pålsson.

– Vi är ju inte ute efter att på något sätt särbehandla dem konfessionella friskolorna från de andra. Vi tycker det är viktigt att det finns samma demokratiska syn på skolorna i Sverige, de kommunala så väl som friskolorna, säger hon.

”Tandlöst”
Socialdemokraten och tidigare utbildningsministern Ibrahim Baylan, tror att Björklunds tankar om lagskärpning för ”extrema” religiösa friskolor kan krocka med Europakonventionen. Ett annat problem, enligt Baylan, är det att det skulle ha liten effekt.

– Det blir väldigt tandlöst, för det förutsätter att de som söker också fyller i sin ansökan att de är en extrem religiös sekt, och tyvärr är ju inte sekter alltid kända för just öppenhet, säger han.

Mats Eriksson
mats.eriksson@sr.se