Universitetet ute efter EU-pengar till forskning

Luleå tekniska univeristet har tillsatt en grupp, som ska ordna fram pengar till forskningsprojekt.
Inom EU finns det 160 miljarder till forskning de kommande fyra åren, men konkurrensen om pengarna är hård. Det är därför som universiteten i Luleå och Umeå tillsammans bildat en grupp för externfinansiering - Joint Contact Point. Anders Henriksson, som är processledare för forskning vid Luleå Tekniska Universitet och samordnare för externfinansieringsteamet, säger att ett av målen är att kunna ordna forskningsmedel, så att forskarna kan koppla bort penningjakten och koncentrera sig på fördjupning inom sina projekt.