Övertid kan ha orsakat olycka

Mycket övertid kan vara förklaringen till den arbetsplatsolycka på Ljungarum i Jönköping, då en bangårdsarbetare fick båda benen avklippta.
Olyckan inträffade för en dryg månad sedan då mannen blev överkörd av en godsvagn på Green Cargos bangård. Bengt Gustavsson på arbetsmiljöinspektionen i Växjö säger till Jönköpingsposten att mannen hade arbetat dubbla skift under två dagar, men att det inte är olagligt att arbeta övertid på det här sättet. Men Bengt Gustavsson menar ändå att man kan diskutera lämpligheten i hur tiden fördelas.