Klart med skattehöjning

SKÅNE. Majoriteten i Skånes regionfullmäktige fattade i dag det slutgiltiga beslutet att höja landstingskatten med en krona från årskiftet.
Då blir skatten 10 kronor och 39 öre.
Beslutet fattades efter långa diskussioner och förhandlingar.