Dåligt stöd för hotade politiker

Många lokalpolitiker som utsatts för hot anser att de fått alldeles för dåligt stöd från sina respektive partier.
Det framgår av en handbok för hotade politiker som presenterades på måndagen och som tagits fram av en rad myndigheter samt kommun- och landstingsförbunden. Nästan två av tio politiker som leder någon nämnd har tagit emot hot mot sig eller närstående. Det är ofta rasister och nynazister som hotar politkerna.