Sony Ericsson upp i Sverige – men ner i världen

Sony Ericsson fortsatte att tappa marknadsandelar i världen på försäljningen av mobiltelefoner även det tredje kvartalet. Det visar en färsk sammanställning av analysföretaget Gartner. Men i Sverige är bilden den motsatta, här går försäljningen bra.
Finländska Nokia är världsledande medan amerikanska Motorola är två. I Sverige är dock bilden den motsatta, säger Anna Bjerkelius på största mobiltelekomkedjan, Geab. Modellen T 68 säljer mest I världen har dock Sony Ericsson fortsatt att tappa mot konkurrenterna: • Ettan Nokia hade det tredje kvartalet i år nära 36 procent av världsmarknaden för mobiltelefoner. • Tvåa var Motorola med drygt 14 procent. • Trea och på stark uppgång är koreanska Samsung som nu har nära 11 procent. • Tyska Siemens på fjärde plats har nära 8 procent och, • Sony Ericsson på femte plats, med en nedgång från 5,4 till 4,8 procent. Jämförelsen gäller mellan andra och tredje kvartalet i år, och tappet blir ännu större om man jämför Sony Ericssons marknadsandel tredje kvartalet i år med samma kvartal förra året. Förhoppningarna om ett positivt resultat för Sony Ericsson nästa år kanske inte uppfylls. Problem med att få ut nya modeller till butikerna i den takt som kunderna efterfrågar produkterna är huvudförklaringen till nedgången.
Tommy Fredriksson