Säkrare skolskjutsar

Säkerheten på skolskjutsarna skulle kunna vara bättre. Bättre utbildning av chaufförer och elever är ett förslag som Gävle kommun ska ta ställning till.
Förslaget baseras på Jönköpingsmodellen där Länstrafiken ser till att skolskjutschaufförerna är ute på skolorna och utbildar elever i trafiksäkerhet. Kommunerna i Gävleborg överlåter upphandlingen av skolskjutsen till X-trafik. Men de ställer inga krav på skolskjutsutbildning av entreprenörerna.