Höjda hyror i Kalmar

Det blir höjda hyror nästa år för många kalmarbor. Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem meddelar idag att man höjer hyrorna för sina lägenheter med 3,5 procent nästa år.
Orsaken till hyreshöjningen är att Kalmarhems kostnader för el, värme, sophantering, försäkringar och energiskattar ökar markant nästa år. De kommunala bostadsbolagens hyror är ofta normgivande för hur de privata bostadsbolagen lägger sina hyror.