Boende vid Sjösasågen oroliga för miljöhot

Nu kommer reaktioner på avslöjandena i våra tidigare sändningar om att det gamla sågområdet vid Sjösa utanför Nyköping inte bara är förgiftat av arsenik utan också innehåller höga halter dioxiner.
Förskolläraren Carina Lue driver en förskola ett intill fabriksområdet. Hon är orolig för att det ska komma ut i marken och vattnet. Knappt tio meter från förskolans inhägnade område porlar Kattgalgebäcken fram. Den rinner ut från en kulvert under sågområdet, där extremt höga halter arsenik och allvarligt höga halter cancerframkallande dioxin har mätts upp. I den forskarrapport som varit kommunpolitikernas underlag när dom sagt nej till att sanera sågområdet talas om läckage med höga halter arsenik i bäcken vid förskolan. Alfons Augustsson jobbade på sågen i 25 år och är en av dem som vet mest om vad som döljer sig där. Han tycker att det är lika bra att politikerna låter bli att sanera.