Få unga vill bli nämndemän

Det är alldeles för få unga nämndemän och nämndemän med invandrarbakgrund vid landets domstolar. Det skriver Domstolsverket i ett brev till de politiska partierna.
Partierna uppmanas att arbeta aktivt för att få till en ökad mångfald bland nämndemännen, när nu nya ska nomineras. Tanken med nämndemännen vid domstolarna är att de ska representera allmänheten. De ska också spegla hur samhället ser ut, i ålder, kön och invandrarbakgrund, skriver domstolsverket i sitt brev till partierna. I Sörmland är medelåldern för nämndemännen vid de tre tingsrätterna och länsrätten 58 år. Det finns bara tre nämndemän i hela länet som är under 30 år, alla tre vid Eskilstuna tingsrätt. Och inte verkar det som om socialdemokraterna kommer förbättra statistiken med Åke Gustavsson nomineringslista till länsrätten. Där är medelåldern hög, inte nån är under 30, och det finns inte ett enda utländskt klingande namn. Åke Gustavsson är distriktsombudsman för socialdemokraterna i Sörmland och han är inte nöjd med sin nomineringslista till länsrätten, men han har inte heller något bra förslag på hur man kan ändra situationen. Att börja titta utanför partiet efter lämpliga kandidater är inget han kan tänka sig.