Volvo nyanställer trots dyster prognos

15 000 nya jobb kommer att skapas nästa år, men på längre sikt ser det mörkare ut, enligt Arbetsmarknadsstyrelsens, Ams', prognos för marknaden nästa år och på lite längre sikt. Ett av de företag som kommer att nyanställa är Volvo Lastvagnar i Umeå.
De nya arbetstillfällena kommer generellt inte att skapas i de brancher där det idag finns många arbetslösa. Det säger Agneta Tjärnström, prognosmakare på Länsarbetsnämnden i Västerbotten, som är ett av länen där sysselsättningen förväntas öka. – Nej, det stämmer inte överens. Det är olika branscher det rör sig om. Telekom-industrin och IT-sektorn har varslat. Medan personal som behövs är undersköterskor, sjuksköterskor och fritidspedagoger, och det är ju inga jobb där man kan gå rättöver. Det krävs ju långa utbildningar för de jobben. Det är inom äldreomsorgen och skolan, som sysselsättningen ökar nästa år, enligt Arbetsmarknadsstyrelsens undersökning. Men tyvärr stämmer inte den bilden alls med vilka människor som går arbetslösa. Ökning i 15 län Sysselsättningen förväntas öka i 15 län, och det är de tre storstadsregionerna, som får den starkaste utvecklingen. Industrikonjunkturen vänder också långsamt uppåt efter två års tillbakagång. Inom verkstadsindustrin ser man ljuset i tunneln, inte minst på Volvo Lastvagnar i Umeå, som tillverkar lastbilshytter. Volvo satsar 300 miljoner kronor Volvo Lastvagnar har ansökt om bidrag för en nyinvestering på drygt 300 miljoner kronor, och förhoppningen är att mellan 150 och 200 nya jobb ska kunna skapas i framtiden, enligt Peter Hertinge, platschef på Volvo Lastvagnar i Umeå. – Om vi skulle tillverka 60 000 hytter i stället för 50 000 så betyder det att vi blir fler människor i fabriken. Som det ser ut nu har vi en stor orderstock och vi säljer bra. Den nya bilen har lyckats bra på marknaden och vi kör för fullt, säger han.
Maria Höglund, Umeå