Skattehöjning för alla skåningar klubbad

Idag klubbades skattehöjningen på en krona i regionfullmäktige. Det är den nya vänstermajoriteten som höjer skatten för att komma till rätta med det stora underskottet som Region Skåne dragits med i flera år.