TCO-bas fick hyreskontrakt av förbundet

Det är inte bara LO:s toppar som har förmånliga löne- och pensionsvillkor. Även tjänstemannafacket TCO:s ordförande Sture Nordh har kunnat dra nytta av förbundets lägenhetsbestånd.
Efter den senaste tidens uppmärksamhet kring LO-topparnas fallskärmar och lägenheter i Stockholms innerstad visar det sig nu att också tjänstemannafacket TCO har bra villkor för sina ledare. TCO:s ordförande Sture Nordh till exempel, bor i en femrummare på Östermalm i ett hus, som ägs av fackförbundet SKTF, där han tidigare var ordförande. Sture Nordh är medveten om att lägenheten är en förmån som kan sticka i ögonen på TCOs medlemmar: – Jag har förståelse, med den bostadssituation som råder inte minst i Stockholm i dag, att det förhållande att jag bor i en lägenhet som ägs av SKTF och att jag har fått den lägenheten med hjälp av SKTF, leder till en irriterad diskussion. Jag ska med stor lyhördhet lyssna på det som är medlemmarnas synpunkter i den frågan. Och blir kritiken för hård kan du tänka dig att lämna tillbaka lägenheten? – Om det innebär att det förbrukar mitt förtroende, då måste det givetvis bli konsekvenser av det, javisst. Konsekvensen att du lämnar lägenheten? – Vad som blir konsekvensen är inte bara en fråga för mig. Det är en fråga om en bredare diskussion. Jag har inte funderat på vad som är de tänkbara handlingsalternativen. Även den nuvarande SKTF-ordföranden Inger Efraimsson har fått förstahandskontrakt på en lägenhet på Östermalm i ett av förbundets hus, liksom chefen för SKTF:s verksamhet i Stockholmsområdet. Också andra TCO-förbund har hus i centrala Stockholm där anställda får hyreslägenheter. TCO-ordföranden Sture Nordh väljer på tisdagen också att kommentera sina ekonomiska villkor i övrigt. Han har 79 000 kronor i månaden i lön från TCO, plus ersättning från fyra styreleuppdrag. Han kan gå i pension redan vid 60 års ålder och får då 80 procent av lönen. Men om han inte blir omvald och måste sluta före pensionen då får han en fallskärm på ett och ett halvt års lön, om det inträffar före 55 års ålder, och två och ett halvt års lön efter 55 år. Och Sture Nord är medveten om att skillnaden mellan hans och flertalet medlemmars ekonomiska situation av en del kan upplevas som orimligt stor. – Jag har utomordentligt bra villkor och jag är fullständigt medveten om detta. Och därför kommer jag också att lyssna på den diskussion som säkert kommer att följa bland medlemmarna i den här frågan.
Johan Prane