Västerled stötesten i översiktsplanen

Under tisdagens kommunfullmäktige i Uppsala tas beslut att reservera mark för en eventuell framtida motorväg under stadsskogen, den s k Västerleden.
Frågan om motorväg under skogen ledde till en häftig debatt mellan folkpartiet och miljöpartiet. Folkpartiets Jan-Ove Jerrestål menade att miljöpartiet svikit ett vallöfte genom att ingå i en majoritet som driver igenom att mark bevaras för en Västerled: - Dom gick till val på detta och det finns säkert dom som har röstat på miljöpartiet med förhoppningen att dom ska vara med och stoppa västerleden, säger Jerrestål. - Miljöpartiet har drivit frågan hårt om att ta bort planerna på västerleden. Men vi har inte lyckats övertyga socialdemokraterna om det, svarar Niklas Malmberg från miljöpartiet. Frågan om Västerleden ingår i hela den stora plan som kommunfullmäktige tar i dag om hur Uppsala ska utvecklas dom kommande tjugo åren när det gäller trafik och bevarande av grönområden och bostadsbyggande. Det mesta i denna sk översiktsplan råder det politisk enighet om, men på en rad enskilda punkter är meningarna delade. Ska man t ex tillåta byggande av bostäder i Granebergsparken, det var en fråga som vållade debatt. Och moderaternas Gunnar Hedberg ifrågasatte om det verkligen kommer att byggas 16 000 nya lägenheter i Uppsala under dom kommande tjugo åren som det sägs i planen.