Poliser får förtidspension trots polisbrist

Polismän över 61 år erbjuds att pensionera sig i förtid - trots att det råder stor brist på poliser och att Kronobergs län har svårt att rekrytera nya.
I Kronobergs län berör erbjudandet ett 30-tal poliser. Fem polismän har redan beviljats avtalspension och ytterligare ett tiotal har anmält sitt intresse för att deltidspensionera sig. Personalchefen på polisen i länet, Karl-Gustav Karlsson, säger att han kan förstå att det ser märkligt ut, men att det från polisens sida är ett sätt att möta en generationsväxling inom kåren.