Åsedabyggnad säljs trots protester

De ledande uppvidingepolitikerna har beslutat att sälja den så kallade Officinabyggnaden i Åseda. Det trots att kommunens räddningschef, Pelle Pettersson, ville se en flyttning av brandstationen i Åseda till Officinabyggnadens betydligt rymligare och mer ändamålsenliga lokaler.
Men enligt politikerna är köparen av Officinabyggnaden villig att ta upp förhandlingar om att ha räddningstjänsten som hyresgäst senare, om det då fortfarande är aktuellt. Hyreskontraktet för Åsedas nuvarande brandstation går nämligen inte ut förrän i januari 2006.