Wiberg gör karriär inom IOK

På IOK:s kongress i Mexiko valdes Pernilla Wiberg in i IOK:s etiska kommission.
Uppgiften där blir att se till så inget liknande den mutskandal som uppdagades inför Salt Lake City OS upprepas. I kommissionen ingår åtta namnkunniga medlemmar, bland annat före detta häcklöparen Edwin Moses.