EU-inspektörer får lättare att avslöja karteller

EU har nu fått kraftigare verktyg att använda i jakten på olagliga karteller. Inspektörer från EU-komissionen ska få ta sig in i företagsledarnas hem om de misstänker att direktörerna där gömt bevis där på olaglig kartellbildning.
I dag får räder endast göras mot själva företagen. Enligt den nya förordningen som träder i kraft om ett och ett halvt år kommer det att krävas ett beslut av en nationell domstol innan inspektioner får göras.