Moderater på nya poster

Ny ordförande i riksdagens Konstitutionsutskott - d.v.s. det utskott som bland annat granskar regeringen - blir moderaten Gunnar Hökmark. Detta förutsatt att alla förhandlingar om nuvarande ordföranden Per Unckels nya jobb löser sig. Per Unckel ska bli generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.
Ny vice talman efter Anders Björck blir förre näringsministern och moderaten Per Westerberg. Anders Björck blir landshövding i Uppland från och med årsskiftet.