Ökade åtgärder mot droger på krogen

Krafttag ska tas för att få bort narkotikan från krogarna. I en gemensam ansträngning går nu krögare i Stockholm samman för att minska drogbruket på stadens uteställen.
Ägarna till 18 innekrogar i Stockholm gör nu gemensam sak för att komma åt de stora mängderna narkotika i krogmiljön. Bland åtgärderna som planeras finns utbildning av personalen och ett närmare samarbete med polisen, men också förändringar i lokalerna så att det blir svårare att ta eller langa narkotika. Situationen har förvärrats Narkotikasituationen på landets krogar blir allt värre. På många inneställen tillhör kokain, amfetamin och ecstasy vardagen och i Stockholm har nu ägarna till 18 kända krogar bestämt sig för att gå samman mot drogbruket. Vimal Kovac, krögare på två av Stockholms hetaste nattklubbar vid Stureplan har sett hur narkotikasituationen har förvärrats de senaste åren: – Från att ha haft en rätt naiv inställning till narkotika på krogar för åtta år sedan har jag förstått i dag att det är ett väldigt stort problem, inte bara hos oss, utan i allmänhet på krogarna. Och en del i problemet är krogpersonalen. – Det handlar om tolerans, att krogpersonal har en väldigt stor toleransnivå för att folk är påverkade, och själva nyttjar narkotika på sin fritid. Många anställda använder själva droger STAD, som är en förkortning för Stockholm förebygger alkohol- o drogproblem, gjorde i våras en undersökning som visade att åtta av tio kroganställda sett till narkotikapåverkade gäster det senaste halvåret. Nästan hälften hade också sett någon bli erbjuden eller ta narkotika på krogen, och när frågan gällde de kroganställda själva hade sex av tio någon gång tagit narkotika. Johanna Gripenberg är projektledare för STAD som nu initierat samarbetat mellan krögarna. Hon tror att det är möjligt att vända den nuvarande trenden. – I dag är narkotika väldigt accepterat inom vissa grupper som går på krogar. Vi tror att om alla krögare enas och går ut och säger att de inte accepterar det så tror vi att vi kan vända den här trenden som vi faktiskt ser. Bland insatserna som planeras finns först och främst utbildning av ordningsvakter och annan krogpersonal. Andra åtgärder är att bygga om toaletter och lysa upp mörka hörn, så att platser där narkotika både tas och langas försvinner. Både gästerna och personalen ska också få tydliga riktlinjer om att narkotika inte accepteras, delvis genom att krogarna utvecklar ett närmare samarbete med polisen. Inte bara ett storstadsproblem Björn Fries är regeringens narkotikasamordnare, och han välkomnar insatserna. Samtidigt säger han att det är insatser som skulle behövas i hela landet: – Det skulle förvåna mig väldigt mycket om inte problemen är likartade runtom i landet, och då pratar jag inte bara om de andra stora städerna, Malmö och Göteborg, utan jag tror att krogarna har all anledning att engagera sig i den här frågan även om man finns i lite mindre städer. Hur viktigt är det att krogpersonal har bra kunskap om narkotika? – Det är en av förutsättningarna. Dels att man har kunskap om vad man har skyldighet att göra och vad man kan göra, men också att upptäcka problemet som sådant, säger Björn Fries.
Nina Odermalm Schei