Biståndspengar gick till UD-pensioner

Debatten kring ministrarna Jan O Karlssons och Leni Björklunds höga ersättningar visade ju att många tycker det är orimligt att personer i höga offentliga positioner ska kunna kvittera ut både lön och pension. Men det finns fler exempel, bland annat en av Jan O Karlsson närmaste medarbetare på utrikesdepartementet.
I augusti i år återvände ambassadör Bengt Säve-Söderbergh till sin tjänst på utrikesdepartementet, UD, i Stockholm och fick en lön på 53 000 kronor. Han hade då varit tjänstledig i sju år för att jobba 400 meter längre bort, som chef för det omstridda internationella demokrati-institutet IDEA. Får både pension och lön Samtidigt som Säve-Söderbergh får sina 53 000kr i månaden från UD så kvitterar han också ut en pension för de sju tjänsteåren på IDEA på 35 000 kr i månaden. Anledningen till att han kan få en så hög pension efter bara sju års tjänst beror dels på att han har haft en hög lön på IDEA, betydligt högre än statsministerns, dels på att när den socialdemokratiska regeringen, med Bengt Säve-Söderbergh som motor, lade grunden till institutet så ville man att det skulle få samma status som internationell organisation, ungefär som ett FN-organ, där lönerna är skattefria. Kompenseras fullt ut för skatten Nu måste svenska medborgare på institutet, som till exempel generalsekreteraren Bengt Säve-Söderbergh, enligt svenska skattebestämmelser, ändå betala skatt i Sverige. Det gör de också, men bara på papperet. För exakt samma belopp som Bengt Säve-Söderbergh och de andra svenskarna med särställning på IDEA har betalat i skatt, det får de tillbaka av regeringen. Regeringen tar den här återbäringen av andra skattemedel, ur biståndsbudgeten. Pengarna går sedan direkt in i de anställdas privata pensionsförsäkringar. Det är den här konstruktionen som gör att ambassadören Säve-Söderberg efter sju års tjänst på annat håll nu också har en pension på 35 000 kr i månaden. Det kommenterar han själv så här: – Jag får nu pensionsutbetalningar, som jag hellre hade velat få betalda när jag väl går i pension. Men de började utbetalas när jag slutade där, och nu får jag beskatta dem vid sidan av min ordinarie lön. Hur länge kommer du att få den här pensionen på 35 000 kr i månaden? – Jag tror att den betalas ut ungefär i de närmaste 10 åren. Sedan upphör det tyvärr, och det innebär att lever jag längre än till 70 års ålder så kommer min pension därmed att sänkas ganska betydligt och då gäller det att spara i ladorna för den tiden. Men du har väl ingen usel pension med dina 53 000 kr i dag? – Nej, men den blir ju avsevärt mindre på grund av de villkor som gäller eftersom jag varit tjänstledig.
Jan Mosander