Underhåll av vägar prioriteras före nybyggen

Nu gäller det att underhålla de vägar som redan är byggda, medan många nybyggen får vänta tills ekonomin blir bättre. Det betyder att inte ens alla angelägna och högprioriterade vägbyggen nu kan garanteras, bland dem Västerdalsvägen, förbifarten i Ludvika, fyrfilig väg mellan Ornäs och Falun och Salaproppen. Det var i korthet de kärva besked som Infrastrukturminister Ulrica Messing gav vid sitt besök vid Vägverket och Banverket i Borlänge i går.
- Trots att riksdagen har tagit beslut om en ram om 367 miljarder kronor, så kommer ändå en del enskilda politiker och företagare att vara missnöjda när vi lägger de nationella planerna för vägar och järnvägar. Det finns fler önskningar än vad vi har möjlighet att projektera för, en del får ligga längre fram i tiden, säger Ulrica Messing, som är ansvarig för kommunikationsfrågor i regeringen. De 367 miljarder kronor som infrastrukturminister Ulrica Messing nämner är de summa som riksdagen har beslutat ska satsas på vägar och järnvägar fram till 2015. Ulrica Messing sa också att det inte är realistiskt att räkna med att få mer pengar till vägar och järnvägar i ett läge med skenande kostnader för sjukskrivningar och vårdsektorn i stort. Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö talade klarspråk i fråga om vägverkets pritoriteringar den närmaste framtiden. - Det vi säger internt och det kommer nog också att bli vår huvudprioritering, det är att vi måste sköta det vi har i första hand och se till att driften och underhållet av vägarna kommer som nummer ett. I andra hand handlar det om att bygga nytt, säger Ingemar Skogö.