Tolvmanskolans öde avgörs idag

I dag ska Piteå kommuns barn och utbildningnämnd bestämma om Tolvmanskolan i Bergsviken ska stängas efter vårterminen 2003. Kommunens skolpoltiker har tidigare sagt att de vill flytta skolbarnen till Hedskolan som är en större skola i närheten.
Det skulle spara drygt 200 000 kronor för kommunen, enligt Lars Nilsson, administrativ chef på barn och utbildningförvaltningen i Piteå kommun. Piteå kommuns problem är är att de har många skolor i kommunen och att kostnaden för varje elev är för dyr. - Inom några år kommer också elevantalet att minska med flera hundra skolbarn inom kommunen och då kan kommunen inte ha lika många skolor som idag, säger Lars Nilsson. Men de föräldrarna som som har barn i nedläggningshotade Tolvmanskolan i Bergsviken protesterar mot en stängning. I måndags lämnade de över 1135 namnunderskrifter från boende i Bergsviken till politiker i barn och utbildningnämden. - Det är många som håller med oss, säger Rikard Fahlman, som är en av föräldrarna som protesterar. Föräldrarna tror inte att kommunen kommer att spara så mycket pengar på en stängning som kommunen räknar med. Dels för att de nya lokalerna på Hedskolan som kommunen nu måste hyra för att få plats, kostar mer pengar än Tolvmanskolan kostar att driva. Dels för att kommunen äger Tolvmanskolan och därför kommer att ha kvar en del kostnader för skolan efter en stängning. - Tolvmanskolan har varit nedläggninghotad i tio år och nu har det blivt en principfråga för politikerna, säger Rikard Fahlman. I Tolvmanskolan går idag 34 barn från förskolan till årskurs 2. Skolan är byggd i början av 1930-talet och saknar ventilation och ordentliga arbetsrum för personalen. Men trots det vill både både personal och barn stanna kvar. - Skolan är mysig, säger 8-åriga Julia Lundberg, som får medhåll av 7-åriga Elin Persson. - Jag bli arg om de stänger skolan, säger hon. Om politikerna beslutar att stå fast vid att stänga Tolvmanskolan kommer barnen att få flytta till Hedskolan nästa höst. Den skolan ligger en knapp kilometer därifrån. Men på samma område som Hedskolan ligger även Ljungskolan och flera daghem och förskolor. På samma område kommer nästan 400 barn i åldrarna mellan 1-12 år att samlas. Det är främst att alla barn klumpas ihop på ett ställe som föräldrarna från Tolvmanskolan är emot. Om politikerna stänger Tolvmanskolan funderar föräldrarna på att driva den vidare i egen regi, som friskola. - Barnen är viktigast. De är vår framtid, säger Göran Kuoppola, förälder till två barn på Tolvmanskolan.