Uppfinnarjockar i vården stöds av landstinget

Nu ska nya idéer från vården tas tillvara. I ett nytt projekt satsar Landstinget i Jönköpings län på att nå uppfinningsrika medarbetare bland de 9000 anställda.
Satsningen genom förs i samarbete med Almi Företagspartner. Projektet kallas PUMA och står för Pröva, Utveckla idéer, på Möjligeheternas Arena. Genom projektet får de anställda som har en idé, hjälp att gå vidare med den. Målet är en färdig produkt med eget patent.