Färdtjänsten i Jönköping många miljoner dyrare

Kostnaden för färdtjänsten i Jönköping skenar, från 23 miljoner 2001 till 43 miljoner nästa år.
- Det är en oroande utveckling, säger centerpartiets kommunalråd Åke Johansson till Nyheterna. En av orsakerna till den stora kostnadsökningen är att företagen lade mycket högre anbud denna gång. Priserna ökade med mellan 50 och 110 procent. Flera av bolagen gick samman och lade gemensamt anbud. Åke Johansson menar att skattebetalarna är förlorarna i detta anbudsförfarande. - Får vi en utgiftsökning som dubbleras på två år så måste vi börja reagera, säger han.