Sätra Brunn i konkurs

I går begärde styrelsen för stiftelsen Sätra Brunn sig själv i konkurs. Framtiden för den 300 år gamla anläggningen och för de cirka 50 anställda är nu oviss. Den nuvarande stiftelsen tog över Sätra Brunn för ett par år sedan, då den också försatts i konkurs, och hade stora planer på att rädda brunnen genom att satsa på främst konferenser, men nu är pengarna slut. Inkomsterna från konferensverksamheten har minskat kraftigt de senaste månaderna, samtidigt som man tvingats satsa mycket pengar på underhåll av fastigheter. Redan tidigare har man haft ekonomiska bekymmer eftersom landstingen numera remitterar väldigt få patienter till rehabiliteringsverksamheten på somrarna.