Avbrutna förhandlingar för Printcom

Förhandlingarna mellan Printcom och företaget Glückman, Silwer å Skog har avbrutits. Företaget vill inte längre köpa aktierna i Printcom Sverige.
Istället har Printcom, med verksamhet i Åtvidaberg å Linköping, inlett förhandlingar med en annan intressent.