Östgötsk gård drabbad av salmonellasmitta

En gård med nötkreatur i Östergötland är avspärrad på grund av salmonellasmitta. Att nötkreatur drabbas av salmonella är ovanligt.
Smittan innebär en hård ekonomisk smäll för djurägaren och det kan ta år innan gården friskförklaras. Nästa år skärps hygienkraven för att djurägaren ska få ersättning vid salmonella. Staten ersätter i dagsläget upp till 70 procent av alla kostnader som drabbar djurägaren, men från och med den 1 februari nästa år måste lantbrukaren vara med i ett frivilligt salmonellaprogram för att få samma ersättning. Annars får lantbrukaren nöja sig med 50 procent i ersättning. I dagsläget är fem gårdar i landet med nötkreatur avspärrade på grund av salmonellasmitta.